Impulsem projectes pel bé comú i l’economia solidària amb l’objectiu que la ciutadania assoleixi els drets fonamentals per una societat justa on totes siguem iguals davant la llei, gaudim de la llibertat de pensament i fem possible la fraternitat econòmica.

Les nostres bases

La defensa i la difusió de la Declaració Universal dels Drets Humans impulsa el treball dels membres de la fundació amb el repte de treballar per aconseguir que tothom pugui gaudir dels drets que es deriven. Sota aquesta premissa neix la FUNDACIÓ l'any 1998 amb el compromís dels seus representants de suscriure aquests preceptes.

La Declaració Universal Dels Drets Humans en el primer paràgraf afirma que el reconeixement de la dignitat humana de totes les persones és el fonament de la justícia i la pau al món. El segon paràgraf assenyala que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han originat actes de barbàrie que han ultratjat la consciència de la humanitat i que les quatre llibertats (la llibertat d'expressió, la llibertat de creences i de culte, la llibertat de viure sense misèria i la llibertat de viure sense por), són proclamades com l'aspiració màxima de les persones.

El tercer paràgraf estableix que perquè les persones no es vegin obligades a la rebel·lió contra la tirania, els drets humans han de ser protegits per l'Estat de Dret.El quart paràgraf relaciona els drets humans amb el desenvolupament de relacions amistoses entre les nacions.El cinquè paràgraf relaciona la Declaració amb la Carta de les Nacions Unides que reafirma la fe en els drets humans fonamentals i la dignitat i el valor de la persona humana.

El sisè paràgraf assenyala que tots els membres de les Nacions Unides s'han compromès a assegurar, en cooperació amb les Nacions Unides, la promoció del respecte universal i l'observança dels drets humans i les llibertats fonamentals.El setè paràgraf assenyala que "una concepció comuna" dels drets i llibertats és de "molt important" per a la plena realització d'aquest compromís.

Objectius

El desenvolupament integral de les persones i la millora de les condicions de vida.

La millora de l’entorn, dels barris i pobles com a espais de convivència i relació. Que les ciutats i els pobles siguin habitables, amables, ecològicament sostenibles i culturalment actius.

Que tothom pugui gaudir dels seus drets polítics, socials, econòmics i culturals. Que la població tingui un nivell cultural més alt i, per tant, conegui millor els seus drets.

La difusió i la universalització de la cultura, dels seus béns i creacions.

L’avenç cap a una societat oberta a la innovació, a la cultura, als drets d’expressió, a l’activitat creadora i a la capacitat crítica.

El reconeixement, la defensa i la difusió de la diversitat cultural, l’intercanvi de coneixements, la preservació de les llengües afavorint-ne l’estudi, dotant-les de prestigi i reconeixement social i polític.

La promoció i defensa de la cultura catalana com a cultura pròpia, la seva difusió i el seu reconeixement més enllà del nostre àmbit lingüístic, la cooperació cultural i l’intercanvi amb tots els pobles amb arrels culturals, objectius o espais geogràfics comuns.

La promoció de l'economia social i de l'anomenat Tercer Sector, en general, i específicament de les cooperatives, així com de l'economia productiva, en general.

Promoció d'habitatges en totes les diverses fórmules i activitats.

En general, es recolzarà i facilitarà el desenvolupament de les finalitats, objectius i activitats fundacionals mitjançant l'aplicació, en el seu cas, dels recursos materials i humans que siguin necessaris per al suport i la gestió d'aquestes.