El dret a l'habitatge

Part del nostre imaginari com a Fundació

El programa "Habitat saludable" pretén conscienciar a les persones que l'habitatge és més que un dret social.

L'objectiu és fer compatible l'exercici d'una arquitectura de qualitat, la salut dels seus ocupants i el respecte pel medi ambient.

La finalitat és promocionar i desenvolupar des del respecte per l'ésser humà, un compromís clar entre la conservació del medi ambient i la sostenibilitat del seu hàbitat natural amb l'arquitectura, la construcció, l'urbanisme, el paisatgisme i la recuperació del patrimoni arquitectònic, i ho fem amb el protocol Hàbitat Saludable que és un sistema de tècniques tradicionals aplicades amb l'arquitectura holística i l'urbanisme modern utilitzant criteris referents a proporcions, orientacions, espais i altres que permeten dissenyar l'hàbitat humà d'una forma saludable aplicant les correccions més favorables.

Els models actuals de ciutat i habitatge pertanyen a un planejament obsolet de les relacions ús-consum i persona -societat.

I ho fem amb projectes d'habitatge col·laboratiu desenvolupats per grups de persones que volen viure en veïnatge, combinant llars privats amb espais comunitaris i amb diversos criteris de sostenibilitat, segons els interessos del grup.

Socialment estem davant d'una experiència vital que es nodreix compartint moments amb el grup que et permet creixa com a persona ajudant als altres, cooperant entre tots i prenen decisions en consens que afecten la col·lectivitat.

Ara està a les nostres mans fer-ho possible al nostre entorn més immediat.

Com ho fem

Informant i conscienciant a la ciutadania dels seus drets, que van més enllà del que diuen les diferents normatives i declaracions polítiques. L'habitatge és mes que les parets d'una casa i una eina de comerç especulatiu.

  • Jornades de sensibilització
  • Programes audiovisuals
  • Difusió a les xarxes socials a través de NewsCat TV
  • Suport i participació a col·lectius

Creant eines perquè es faci efectiu i real tot allò que prediquem.

  • Cooperativa d'habitatges "Cohousing Barcelona"
  • Habitat 8 Impuls programa "Borsa d'habitatge"
  • Col·laboració amb altres fundacions i cooperatives
  • Cooperativa de serveis que integren tots els aspectes que es refereixen a l'hàbitat.