Fòrum de l’Hàbitat

Jornades per obtenir solucions davant els reptes actuals en l’habitatge i l’hàbitat urbà

La Fundació Hàbitat 8 Impuls

Organitza el II Fòrum de l’Hàbitat per abordar i prendre mesures davant dels reptes actuals en l’hàbitat urbà des de l’enfocament dels quatre eixos interrelacionats de la sostenibilitat: ambiental i saludable, econòmic, social i democràtic. És un dels projectes de reflexió seleccionats a la convocatòria del Palau Macaya de la Fundació Bancària La Caixa.

7 Octubre

El matí de 7 d’octubre és la sessió inaugural i compta amb intervencions d’àmbit nacional i internacional.

El cohousing

El cohousing (model d’habitatge no especulatiu format per veïnats intencionals que viuen en xarxa de cura mútua), es postula com una de les fórmules més eficaces per garantir el dret a l’habitatge.

Barcelona, 28 de setembre de 2020
Actualment, vivim davant d’una crisi habitacional, climàtica, social i de salut que sacseja els fonaments de la nostra societat. Des de l’esclat de la bombolla immobiliària del 2008, els preus del lloguer s’han disparat, ha augmentat la demanda d’habitatge social, així com el nombre de desnonaments. Experimentemen les nostres ciutats fenòmens com la gentrificació o que tenim edificis malalts. I amb la pandèmia provocada per la Covid-19 s’ha experimentat com és de necessària la dignificació dels habitatges per la salut de les persones. Però, quines mesures podem portar a terme per gaudir d’habitatge assequible, accessible i saludable? La Fundació Hàbitat 8 Impuls organitza el II Fòrum de l’Hàbitat per abordar els grans reptes de l’hàbitat i l’habitatge actual i donar resposta amb propostes tangibles i aplicables al nostre país.

Video: https://youtu.be/QbI3zeB2-Gc
En castellà: https://youtu.be/bnLEQ9Iiaco
En anglès: https://youtu.be/17eXzqFhcAU

Què podem fer quan un 16,4% de la població espanyola que viu de lloguer hi destina més del 75% del seu sou? I quan es destina més del 40% del que un guanya al mes, dada que duplica la mitjana europea?1 Segons les últimes dades publicades a l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, s’estima que el preu del lloguer a la ciutat ha augmentat gairebé 36% en els últims cinc anys2, i on més ha augmentat, ha estat sobre les llars en barris amb menys recursos. Tenir un sostre a on viure s’ha convertit en un bé de consum mercantil. Un fenomen que ja no només afecta les poblacions més vulnerables en risc d’exclusió social, sinó també entre sectors mitjanament benestants, especialment, els joves3. Posar-hi fre a aquesta vulneració de drets humans és trobar solucions que trenquin la inèrcia de l’especulació i canviïn el tracte d’intercanvi monetari per valors d’ús.

És de ple dret gaudir d’habitatges assequibles i dignes, però a més de les dificultats en termes econòmics, també estem davant de reptes d’emergència social i climàtica. S’han de construir, rehabilitar i dotar recursos a habitatges pensant amb l’estalvi energètic i minorant l’impacte ambiental, però també cal incorporar el concepte d’hàbitats i habitatges generadors de benestar i salut. L’habitatge i l’hàbitat té impactes directes sobre la salut de les persones, la mental i la física. De fet, per poder enfrontar una crisi sanitària com la que s’està vivint, posa l’accent en com són d’importants els habitatges, els recursos que s’hi destinen i la cura de l’entorn.

Els hàbitats i habitatges generadors de benestar són espais on, qui viu, li és plaent i confortable i els materials i recursos que l’envolten, no provoquen impacte sobre la salut de les persones. Però la salut es genera més enllà de les quatre parets particulars, ja que és en el teixit comunitari i les relacions veïnals on es troba coixí social i relacional que cuida i se sent acollit i cuidat. Precisament, és en el treball comunitari i en l’enfortiment de les relacions veïnals i xarxes de cura mútua on s’aborda un dels reptes emergents de la nostra societat: la soledat no volguda. Un fenomen que ha aflorat en el temps de confinament a causa de la pandèmia provocada per la Covid-19, i que des de l’hàbitat i l’habitatge es pot donar resposta4.

El Cohousing és un model d’habitatge que dóna solucions als quatre eixos plantejats i, per tant, serà una de les propostes que es debatrà àmpliament per ser implementada al nostre país.El Cohousing és un model d'habitatge de convivència col·laborativa que fomenta la vida en comunitat, a través de l’autogestió participativa d’espais i serveis comuns —com el menjador, la bugaderia, la biblioteca, i altres—, reservant els espais privats i d’intimitat de cada unitat familiar. El model encaixa en l’economia social, circular i solidària, i pel que fa als aspectes constructius, la sostenibilitat i la salut5.

Programació i temes a treballar en el II Fòrum “l’Emergència de l’hàbitat urbà: reptes i oportunitats”

El cicle té com a objectiu generar propostes tangibles perquè el dret a l’habitatge, reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans, deixi de ser una utopia i esdevingui una realitat. S’abordarà el problema actual de l’habitatge, amb relació a la sostenibilitat ambiental, social, democràtica i econòmica, a fi de detectar els obstacles als quals ens enfrontem, analitzar com els podem superar i definir objectius ambiciosos per aconseguir un hàbitat millor per a tothom.

El matí del 7 d’octubre de 2020, s’obrirà el cicle amb una sessió inaugural. La sessió s’emetrà en streaming amb servei de traducció simultània.

https://palaumacaya.org/ca/p/5-convocatoria-l-emergencia-de-l-habitat-urba-reptes-i-oportunitats_a12680848

Dimecres 7 octubre 2020. Jornada inaugural. Palau Macaya..

MATÍ

8:30 – 9:00 ACREDITACIONS

El matí del 7 d’octubre de 2020, s’obrirà el cicle amb una sessió inaugural. La sessió s’emetrà en streaming amb servei de traducció simultània.

9:00 – 9:20 BENVINGUDA AL FÒRUM. INAUGURACIÓ DEL FÒRUM

AGUSTÍ SERRA (pendent de confirmació) Director General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya
LUCÍA MARTÍN (pendent de confirmació) Regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona
JULI CARBÓ President de la Fundació Hàbitat 8 Impuls

TAULA RODONA 1

9:20 – 9:40 CONFERÈNCIA “Per un habitatge ambientalment sostenible”

ALBERT CUCHÍ, Director de l’escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès

9:40 – 10:00 CONFERÈNCIA “Per un habitatge econòmicament assequible”

ANNA VERGÉS, Directora de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona

10:00 – 10:20 CONFERÈNCIA “Por una gobernanza democrática de la vivienda”

IRATI MOGOLLÓN, investigadora predoctoral a la Universitat del País Basc i coautora del llibre Arquitecturas del cuidado

10:20 – 11:00 CONFERÈNCIA “Solucions d’habitatge a Europa” (Telemàtica)

SORCHA EDWARDS, Secretària general de Housing Europe

11:00 – 11:30 DIÀLEG/DEBAT

MODERADORA: ARIADNA TRILLA, Periodista

11:30 – 12:00 PAUSA-CAFÈ

TAULA RODONA 2

12:00 – 12:40 CONFERÈNCIA “Noves propostes sobre habitatge” (Telemàtica)

DAVID MADDEN, Codirector del Programa de Ciutats de la London School of Economic

12:40 – 13:00 CONFERÈNCIA “Per un habitatge socialment inclusiu”

JOSEP M. MONTANER, Catedràtic de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona

13:00 – 13:40 CONFERÈNCIA “Perspectives de futur de l’habitatge” (Telemàtica)

LEILANI FARHA, Directora global de The Shift i exrelatora de les Nacions Unides per al dret a un habitatge digne

13:40 - 14:10 DIÀLEG/DEBAT

MODERADOR: ALBERT CLOSAS, Periodista

Tallers cocreatius

De novembre de 2020 a febrer de 2021, es faran quatre tallers cocreatius corresponents als quatre eixos de la sostenibilitat. Són espais tancats i s’ha convidat a diferents perfils d’experts del món universitari, la política, tècnics de l’administració pública, representants del tercer sector, així com de diversos sectors com l’economia, l’arquitectura, l’urbanisme, la sanitat, la biologia, la sociologia, l’antropologia, la psicologia, l’educació, el treball comunitari, etc.

En cadascun d’ells s’obtindran propostes que donin solució a la crisi de l’habitatge, energètica, social i de salut.

SOSTENIBILITAT I SALUT
Creant espais sostenibles i saludables - 3/11/2020

La construcció d’habitatges i les seves activitats diàries són una gran font d’emissions de carboni. Reclamem així una arquitectura que tingui com a finalitat crear espais de vida i benestar, que utilitzi materials saludables i que no contribueixin a l’escalfament global, per construir llars sanes i de baix impacte ambiental.

ECONOMIA
Potenciant nous models d’accés - 9/12/2020

El sistema d’habitatge actual es caracteritza per la seva mercantilització: els habitatges són tractats com un bé mercantil, no com un dret social. És necessari trobar i implantar mesures que frenin l’especulació i la gentrificació i que ajudin a desmercantilitzar l’habitatge perquè passi de valor de canvi a valor d’ús.

DEMOCRÀCIA
Recuperant la participació social i política - 12/01/2020

La inseguretat residencial és un fenomen transversal que afecta la salut, les relacions socials, la planificació vital i el sentit de pertinença. Tenim l’objectiu d’impulsar la sobirania residencial i involucrar les administracions públiques a l’hora d’afavorir totes les opcions encaminades a resoldre aquest problema.

SOCIAL
La creació d’hàbitats inclusius: un repte actual - 9/2/2021

L’urbanisme invisible i intangible, aquell que aflora del teixit humà i que es conceptualitza com a capital social, és destruït pels processos de gentrificació, que augmenten la desigualtat i l’exclusió social. L’accés a un habitatge és, així, clau per garantir la igualtat d’oportunitats, evitar la segregació social i espacial i la pobresa.

El 30 de març de 2021, conclourem el cicle amb una Jornada per la tarda (de 16 h a 20 h) on s’exposaran les principals conclusions de les possibles solucions a implementar en l’hàbitat i l’habitatge al nostre país.

Per a més informació o per assistir a l’acte inaugural del 7 d’octubre

Contact: Elena Rovira i Rosa Panadès
Email: erovira@blauscomunicacio.cat
Tel. 678 55 22 74 (Elena)
Tel. 673 21 17 87 Fundació 8 Impuls
www.habitat8impuls.cat

Segueix-nos a les xarxes socials
@fundaciohabitat8impuls