L'objectiu d'aquest programa és fomentar i promoure la implantació del model d'habitatge cooperatiu en règim de cessió i normalitzar la seva existència.

Donem suport tècnic, organitzatiu, gestió econòmica i formació ajustat a cada grup específic fomentant l'apoderament i participació de les persones sòcies i futures usuàries pel desenvolupament de nous projectes.

Donem suport a l'impuls del model per part d'administracions locals i altres institucions dissenyant programes amb l'objectiu d'implantar aquest model.

Facilitem la transformació de patrimoni a projectes d'habitatge cooperatiu.

Cohabitatge

La finalitat és promocionar i desenvolupar des del respecte per l'ésser humà, un compromís clar entre la conservació del medi ambient i la sostenibilitat del seu hàbitat natural amb l'arquitectura, la construcció, l'urbanisme, el paisatgisme i la recuperació del patrimoni arquitectònic.

L'objectiu és fer compatible l'exercici d'una arquitectura de qualitat, la salut dels seus ocupants i el respecte pel medi ambient.

Socialment estem davant d'una experiència vital que es nodreix compartint moments amb el grup que et permet créixer com a persona ajudant als altres, cooperant entre tots i prenen decisions en consens que afecten la col·lectivitat.

Els models actuals de ciutat i habitatge pertanyen a un planejament obsolet de les relacions ús-consum i persona -societat.

Els projectes de cohabitatge o habitatge col·laboratiu són desenvolupats per grups de persones que volen viure en veïnatge, combinant llars privats amb espais comunitaris i amb diversos criteris de sostenibilitat, segons els interessos del grup.

Aquesta manera d’organitzar l’habitatge es va desenvolupar a Dinamarca fa mes de 50 anys, com una forma específica de cooperatives d’habitatge, planificades, desenvolupades i autogestionades per les persones residents, amb el nom de “bofaellesscaben” o comunitats per a viure-hi.

S’ha estès als països escandinaus, Holanda, als països de parla alemanya (Alemanya, Àustria i Suïssa) on ha pres el nom de “Wohnprojekte” o projectes d’habitar i també a Canadà i els EUA on s’anomena “cohousing”: cohabitar, cohabitatge o covivenda.

Són models amigables per pujar les criatures, per a famílies monoparentals i unipersonals, per la gent gran.

Hi ha gran varietat de projectes d’habitar segons les característiques del grup, per exemple de famílies, de gent gran, de joves i grans, de dones...

coHousing Barcelona

Un exemple fet realitat