Impuls de l'hàbitat cooperatiu

Aquest programa s'orienta prioritàriament a la creació de noves cooperatives especialment d'habitatge i prioritàriament en el co-habitatge.

Foment cohabitatge

L'objectiu d'aquest programa és fomentar i promoure la implantació del model d'habitatge cooperatiu en règim de cessió i normalitzar la seva existència.

Hàbitat saludable

L'objectiu és fer compatible l'exercici d'una arquitectura de qualitat, la salut dels seus ocupants i el respecte pel medi ambient.

Borsa d'habitatge

L’objecte es crear una borsa d’habitatge social que ajudi a la ciutadania a gaudir dels seus drets fonamentals destinant-los a persones amb especials dificultats i d'integració social.

La Fundació

Impulsem projectes pel bé comú i l’economia solidària amb l’objectiu que la ciutadania assoleixi els drets fonamentals per una societat justa on totes siguem iguals davant la llei, gaudim de la llibertat de pensament i fem possible la fraternitat econòmica.